fundacja na kole

o nas

/ 01

fundacja na kole

Nakręć się z nami kilometrami
FUNDACJA NAKOLE to działająca od czerwca 2018 r. organizacja non profit, która ma na celu propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, oraz czynnego wypoczynku, także wśród osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja ściśle współpracuje z osobami z dysfunkcją wzroku i to w szczególności do nich kierowane są projekty.

Założycielami i członkami zarządu fundacji są znajomi, których połączyła pasja.
Pasja do jazdy rowerem oraz ogromna chęć eksplorowania świata w ciekawy i aktywny sposób.

Ich przygoda zaczęła się w listopadzie 2016 r.,  kiedy to po raz pierwszy wybrali się we wspólną podróż.

Od tamtego czasu udało im się zrealizować wiele projektów,
pokonać tysiące kilometrów oraz pomóc w uprawianiu różnych dyscyplin sportowych kilkunastu osobom.

Fundacja naKole w głównej mierze zajmuje się turystyką rowerową,
która jest doskonałą formą spędzenia czasu, łącząca jazdę rowerem
z poznawaniem ciekawych miejsc, zabytków obyczajów czy dóbr kultury.

Sama jazda rowerem to sposób na oderwanie się od codziennych obowiązków,
zrelaksowanie, wzmocnienie mięśni, poprawę krążenia,a także rehabilitację.

Organizowane przez członków fundacji wydarzania mają również na celu integrację społeczną.
W wycieczkach może wziąć udział każda osoba chcąca skorzystać z takiej formy rekreacji.

Dzięki wsparciu wolontariuszy do grona zwiedzających mogą dołączyć osoby z niepełnosprawnościami.

Aby osoby z niepełnosprawnościami mogły brać udział w opisanych przedsięwzięciach
potrzebny jest do tego specjalistyczny sprzęt.

Nakręć się z nami kilometrami