Regulamin OP 2024

Opolska Pętelka 2024 jest rowerowym ultramaratonem adresowanym do zaawansowanych i doświadczonych rowerzystów*. Jej trasa poprowadzona została po najbardziej górskich i malowniczych terenach województwa Opolskiego oraz niewielkiej części województwa Dolnośląskiego.

 1. ORGANIZATORZY
  Organizatorem ultramaratonu rowerowego jest Fundacja naKole (KRS 000736906 NIP 7543184657) z siedzibą przy ul. Mikołaja 4/7 45-127 Opole oraz Urząd Miejski w Paczkowie ul. Rynek 1 48-370 Paczków
 2. CENA
  1) Opłata startowa składa się z:
  opłaty rejestracyjnej, która nie podlega zwrotowi.
  opłaty właściwej
  2) Do 31 stycznia 2024 r. opłata startowa wynosi 350 zł:
  – rejestracyjna: 100 zł
  – właściwa 250 zł.

  Od 01 luty 2024 r. opłata startowa wynosi 400 zł:
  – rejestracyjna: 100 zł
  – właściwa 300 zł.

  3) W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w wyścigu (nie wymagane jest podanie przyczyny rezygnacji) opłata właściwa będzie zwracane na rachunek bankowy nadawcy wg poniższego schematu:
  – do dnia 31.01.2024 r. – 100%.
  – do dnia 28.02.2024 r.– 50%

  Pisemną rezygnację wraz z nr konta na który ma zostać zwrócona opłata właściwa należy zgłaszać pod adresem email: opolska.petelka@gmail.com
  Opłata rejestracyjna nie jest zwracana

  4) W przypadku nieodbycia się zawodów z powodu działania siły wyższej Organizator zwróci zawodnikom 100% opłaty właściwej. Zawodnik ma również prawo w takiej sytuacji skorzystać z możliwości przepisania na nowy termin zawodów

 1. PAKIETY
  1) W ramach opłaty rejestracyjnej organizator zapewnia:
  – gwarantowane miejsce na liście startowej
  – dedykowane konto w serwisie online GPS BBTRACKER
  – dostęp do aplikacji BBTRACKER nawigacja
  – dostęp do aplikacji BBTRACKER kibic
  2) W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  – ślad trasy w postaci pliku gpx do użycia we własnym urządzeniu nawigacyjnym,
  – tracker do śledzenia GPS z możliwością podglądu na żywo (transmisja online),
  – nocleg w przeddzień startu na Sali gimnastycznej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie
  – numer startowy i zestawem do jego montażu oraz naklejkę
  – pakiet gadżetów od Organizatora/Sponsorów ,
  – pamiątkowy medal i koszulka rowerowa dla osób które ukończą jazdę w limicie
  czasu,
  – posiłek na mecie,
  – dostęp do pełnego węzła sanitarnego – na linii Startu oraz Mety
  – możliwość pozostawienia depozytu w biurze zawodów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za depozyt,
  3) Pakiet startowy będzie do odbioru w biurze zawodów 30 maja 2024, w godzinach od 18:00 do 22:00 lub 31 maja 2024 od godziny 5:00 do startu wyścigu.
  Każdy z uczestników odbiera pakiet indywidualnie.

 1. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
  1) III edycja ultramaratonu rowerowego Opolska Pętelka zostanie rozegrana w dniach 31.05-02.06.2024 r.
  2) Start ultramataratonu 31.05.2024 r. w godzinach porannych
  3) Biuro Wyścigu w czwartek 30 maja będzie czynne w godzinach 18:00-22:00, w piątek 31 maja od godziny 5:00
  4) Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  Republiki Czeskiej. Szczegółowy przebieg tras III edycji Opolskiej Pętelki zostanie udostępniony na stronie https://opolskapetelka.org
  5) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność o czym niezwłocznie poinformuje uczestników.

 2. REGUŁY OPOLSKIEJ PĘTELKI:
  1) Trasę należy pokonać rowerem, siłą własnych mięśni (niedopuszczalne jest używanie rowerów z jakimkolwiek wspomaganiem mechanicznym).
  2) Zawody rozgrywane są bez wsparcia z zewnątrz. Znaczy to tyle, że jeśli chcesz jechać w czystym stroju, musisz go ze sobą mieć, wyprać lub kupić w po drodze. Zasada ta dotyczy wszystkich aspektów pokonania Trasy Opolskiej Pętelki, w tym jedzenia, picia, spania, serwisu sprzętu. Wszyscy muszą mieć równe szanse.
  3) Wsparcie pomiędzy uczestnikami wyścigu jest zgodne z niniejszym regulaminem mile widziane.
  4) Całą trasę należy pokonać zgodnie z jej przebiegiem udostępnionym przez organizatora, respektując pozostałe reguły Pętelki i prawo (własność prywatną, ochronę przyrody, prawo ruchu drogowego).
  5) Zjeżdżanie z trasy jest dopuszczalne bez ograniczeń – pod warunkiem powrotu na nią w tym samym miejscu.
  6) Czas przejazdu liczony jest non stop od startu do momentu zameldowania się na mecie.
  7) Maksymalny limit czasu pozwalający na sklasyfikowanie wynosi 60 godzin na dystansie 420 km oraz 30 godzin na dystansie 210 km. Ktoś musi wygrać, ale nikt nie przegrywa.
  8) Rywalizacja prowadzana jest jednocześnie w dwóch grupach z podziałem na płeć piękną i silną ;).
  * singiel (rower jednoosobowy)
  * tandem (rower dwuosobowy)
  9) Opłata startowa naliczana jest od uczestnika – nie od roweru.
  10) Organizatorzy odradzają jazdę w noc lub w innych warunkach ograniczających widoczność i bezpieczeństwo. Jeśli jednak się na to zdecydujesz musisz być wyposażony w oświetlenie przednie i tylne, zapewniające bezpieczeństwo Twoje i innych. Pamiętaj, że w warunkach ograniczonej widoczności i długotrwałego zmęczenia ogranicza się Twoja zdolność realnej oceny zagrożenia.

   *) W Opolskiej pętelce wystartować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które dają rękojmie pokonania Trasy bez uszczerbku na swoim zdrowiu. Nie można wystartować w OP bez odpowiedniego przygotowania i doświadczenia w długodystansowej i samowystarczalnej jeździe na rowerze. Startujesz na swoją odpowiedzialność i sam musisz podjąć decyzje, czy podjąć się takiego wyzwania.


*) Powyższy regulamin dotyczy obydwóch dystansów ultramaratonu OP 210km oraz 420km.

*) Z uwagi na przebiegane trasy przez tereny Republiki Czeskiej, organizatorzy rekomendują zaopatrzenie się w Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).